Deze cusus is voor interne schoolwerking en dus enkel toegangkelijk voor het team (of een deel ervan)